БЪДЕЩЕТО НА ЕЗОТЕРИКАТА

Не е преувеличение ако кажем, че Езотеричната наука ще приюти всички науки под крилото си. Знаците на това бъдеще все повече се манифестират, това лесно може да бъде прочетено в медицината, психологията, архитектурата и  математиката, в географията и историята, както и във всяка друга наука на земята. Целта на Езотеричната наука не е да направи всички науки езотерични, целта е в бъдеще да има само една наука, която съдържа в себе си всички останали. Това може да бъде само Езотериката, защото това е цялостна наука за човека. В близкото бъдеще,[…]

чети повече

ЕЗОТЕРИКАТА КАТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА КОСМИЧНАТА МЪДРОСТ

Езотеричната наука винаги е била най-обширната и най-ясна наука за мъдростта. Това е единствената наука, която придружава човека от времето, когато за първи път той е осъзнал себе си. Истина, която е станала опитност на много напреднали ученици е, че тази наука съществува не само на Земята, но и в другите космични планове…защото това е пътят до мъдростта и истината! Където и да се намира човек, на Земята или отвъд нея, инкарниран или неинкарниран, той е задължен да изучи тази наука. Тя е най-божествената, защото е наука за ядрото, а[…]

чети повече

ЕЗОТЕРИКАТА И СЕБЕПОЗНАНИЕТО

„Себепознанието е майката на цялото знание“, казва една стара поговорка. Това също е и основата на Древногръцката Философска мисъл. Езотериката отива още по-далеч, като набляга върху практическото приложение на себепознанието. Усъвършенстването на човешкото съзнание е етап достиган чрез себепознание, докато етапа на сливане с божественото, етапа на чистото съзнание/свръхсъзнанието/ се достига само чрез прилагането на себепознанието и достигането на космичното знание. Себепознанието е задължение на човека, защото той е оста и началната точка, знанието за космоса също е много съществено, защото човекът е част от вселената. Но, достигане до космичното[…]

чети повече

ЕЗОТЕРИКАТА СРЕЩУ ДРУГИ ОБЩЕСТВА И ШКОЛИ НА ВЪТРЕШНОТО ЗНАНИЕ ИЛИ ОКУЛТИЗМА

Съдбата на човека е съзнателното му завръщане при своя Създател. Пътят за това завръщане е предначертан от самото начало на човешкото съществуване на Земята. За да помогнат на човека по обратния му път, законите и правилата на този  път са записани в подсъзнанието му / като гласът на съвестта/. Някои се влушват в тези вътрешни импулси, а други не им обръщат внимание. Владиците на Знанието са разбрали, че човекът е загубил контакт със своето подсъзнание, и те са решили да запишат тези закони и правила в специални ръкописи и да[…]

чети повече