ЕЗОТЕРИКАТА СРЕЩУ ДРУГИ ОБЩЕСТВА И ШКОЛИ НА ВЪТРЕШНОТО ЗНАНИЕ ИЛИ ОКУЛТИЗМА

Съдбата на човека е съзнателното му завръщане при своя Създател. Пътят за това завръщане е предначертан от самото начало на човешкото съществуване на Земята. За да помогнат на човека по обратния му път, законите и правилата на този  път са записани в подсъзнанието му / като гласът на съвестта/. Някои се влушват в тези вътрешни импулси, а други не им обръщат внимание. Владиците на Знанието са разбрали, че човекът е загубил контакт със своето подсъзнание, и те са решили да запишат тези закони и правила в специални ръкописи и да създадат частна институция за обучение, за да преподават или по-точно да припомнят на човека принципите на живота, които направляват това завръщане към Източника.

„Великото Бяло Братство” е създадено като първото такова братство на земята. То обучава велики пионери и учители, които тръгват по земята и създават  и други училища с различни имена и на различно ниво на обучение. Техните принципи и правила обаче, са същите като тези на Училището Майка. Тяхната цел е да насърчават физичното и метафизично познание и да запознаят всеки ученик с неговия вътрешен Аз, според нивото на съзнание, на което самият той се намира.

В началото резултатите са прекрасни, но след изчезването на основателите, тези училища и общества започнали да се отклоняват от курса. С времето, отклонението станало много сериозно и повечето от тези училища завършили като изкривено копие на оригинала – фалшиво и в някои случаи доста противоречащо / както повечето окултни школи днес/. Контактът с „Училището Майка” бил прекъснат.

Тъй като човешкото съзнание все повече пропадало и онези, които уж били свързани с „Великото Бяло Братство” все повече се ръководели от егоистичните си интереси, Владиците решили, че е време да върнат човека към правилния път.

Бил съставен план, чиято цел била всички школи, ордени и общества на вътрешното знание да се завърнат обратно в лоното на „Великото Бяло Братство”. Това щяло да направи всеки ученик тръгнал по Езотеричния път и следващ Езотеричния метод, член на Бялото Братство.

Това не означавало, че Езотериката има за цел да влезе и да контролира тези общества, а по-скоро, те като част от нея да следват правилния курс, крайната цел, която е довеждането на всеки човек до Себепознание и Себе реализация.