ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Езотеричната наука се е разпространила първо в Далечния Изток, където се пазели всички свещени ръкописи от наследниците на великите мъдреци. Там е било създадено „ Великото Бяло Братство” като първото Братство на земята. Всеки, който е бил вдъхновен да придобие знанието за човека във всичките му клонове е трябвало постепенно да израства в знанието, да постигне себепознание, докато достигне до него в Далечния Изток.

След обучение и „ дипломиране” в „Института Майка” споменат по-горе, той е трябвало да следва стъпките на своите учители и е било негов дълг да отиде в света и да просветлява своите ближни, като им посочва Пътя на Истината, Пътят, който включва Материята и Духа, чиято цел е да направи човека цялостен в знанието му за самия него и всичко, което го заобикаля.

По този начин, Езотеричната наука започнала да се разпространява отвъд границите на Далечния Изток още в Древността. И все пак, където и да се е разпространявала, тя е оставала свещена и недосегаема, освен за истинските последователи, чиято цел е била Човешкото Съвършенство и завръщането към Създателя. Това е можело да бъде постигнато само в съответствие с Божествения План, който е определял Пътят за Завръщането.

Поради преобладаващите политически условия, Езотеричната наука се е разпространявала във всички части на света в прикрити форми. В Средния Изток тя се появява под формата на духовни, божествени учения /религии/. В Близкия Изток, под формата на науката за лицеизраза, телепатията и мистичните психични сили. В Гърция, се появява като философия, нумерология и архитектура, в Древен Египет чрез тайните на безсмъртието, мистериите в строителството и чрез „магията” или контрола върху природните сили / елементалите/, в Месопотамия чрез астрономията, астрологията и тайните на Космоса. В някои европейски страни, Езотеричната наука се проявява чрез психологията и семантиката. Тя се появява също и на Американския континет чрез контрола и въздействието върху природните елементи и животните.

Всички тези разклонения на знанието са само маска, под която се е криело истинското лице на обширното езотерично знание, независимо дали хората са го съзнавали или не!

Независимо от това истинската наука за човешките дълбини, не е взета от външен източник, а от първоначалната си обител, в пълна секретност и никога не е излизала на светло, до началото на ХХ век.