ЗАЩО ЕЗОТЕРИКА

В далечното минало, Езотеричната наука или науката за вътрешния Аз е била най-важното занимание на човека, и тъй като себепознанието е било единственото знание, то човекът е бил жаден за него и работел усилено за посигането му. Човекът е осъзнал своя копнеж за познаване на тайните на Аза, откакто той е станал себеосъзнат. Силата на това чувство нараствала или отслабвала в зависимост от културата или цивилизацията на съответната епоха. Но самата природа на копнежа не се е променила никога, и той не е напускал никога човешката душа.

В далечното минало, човекът е имал интуитивно или спонтанно осъзнаване, че чрез себепознанието ще получи познания за природата и вселената и също за своя Създател. Въпреки това, човекът не се задържал на пътя на себепознанието задълго и той се отклонил поради различни обстоятелства или заради пристрастеността си към материалния свят. И той загубил възможността за себепознание, най-възвишеното и мащабно знание, което обединява Материята и Духа в едно.

Осъзнавайки своята неспособност за себепознание поради отказа си от правилния хуманен път, човекът е започнал да търси знание извън себе си. Той започва да търси само сетивно знание. Той започва да изучава природата и материята, звездите, планетите и космоса. Това поставя началото на излизането от правилния път, който би го довел до целта на съществуването му. Последващото отдаване на материалните желания и физически страсти служи единствено за да го държи в затвора на ума и да го отдалечи от собствените му дълбини.

Въпреки напояването му с материалното знание, човекът е запазил желанието си да се себепознае и усещането за важността да се потопи в непознатите тайни на съществото си. Той е разбрал, че светската наука не може да му разкрие неговите дълбини…и, че всичко се върти около самия него. Но все още, човекът е бил далеч от себепознанието. Той е бил твърде зает с изследването на материята и нейния състав. Докато е бил хванат в капана на фалшивата изява и подчинен на своите окови и изкушения, той е мислел, че познаването на материята е истинското знание.