Запознай се със своя Ум

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

Книгата разглежда Мисленето, в двата му аспекта, хуманният и светският. Първият засяга произхода и същността, а вторият разклоненията и производните. Сферата на проявлението на първия е Висшият Аз на човека, представляващ отражението на Бог у човека, докато вторият оперира в сферата на егото и личността и е резултат от експерименти и опита натрупан от началото на сътворението.

Така че, Мисленето е единствената връзка между светския материален Аз с нематериалния Висш Аз. Само заздравяването и активирането на тази връзка води до разширяването и събуждането на енергията на спящия Ум.

Книгата разглежда в дълбочина вибрационните измерения на способността ни да мислим, която има уникална роля в проявлението и материализацията…и не съществува вътрешно развитие на съзнанието нито себеразвитие без огромната роля на Мисленето и важността на неговото правилно насочване от човешкото същество, когато то правилно разбира това значение. За да може Мисленето да изпълнява ролята си по оптимален начин то трябва изцяло да познава вътрешното вибрационно съдържание на човека.

Освен това обръщането навътре и пробуждането на вътрешните съставни части се осъществява чрез възприемане и разбиране на мъдростта на съзнанието, чрез насочване вибрациите на Мисълта му. Нещо повече, практическите упражнения в книгата хвърлят достатъчно светлина върху това как да се развива мисленето. Книгата набляга на факта, че съзнанието е критерия във вибрационния свят (на вътрешните компоненти) чрез опит, трансцедентност и еволюция в атомния свят – платформата на физическото тяло.

От друга страна, книгата не пренебрегва важната роля на чувствата в областта на мисълта, и връзката помежду имкато страстни любовници вместо  като опоненти … какточесто се смята.

Именно чувствата внасят елемента на прозрачност в Мисленето, чрез придобиване на съзнание от опита и експериментирането… и Мисленето е онова, което внася зрялост и финес в чувствата по време на изпълнение на ежедневните задължения и задачи.

Ето защо, комуникацията между двете е фундаментално важна, за да се избегне резултатът от мисълта да бъде сух и лишен от гъвкавост …а  чувствата  наивни и незрели.

Съдържание