Сто дни с един мъдрец

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

Тази книга споделя личния опит на един ученик на Езотеричните науки, който прекарва сто дни с Един мъдър майстор някъде в Хималаите…където той е успял да провери и да стане свидетел на така наречените ”чудеса” или свръхестествени феномени, които майсторът му е разкрил относно разгръщането на неговите психични и езотерични сили.

Ученикът слуша и наблюдава Учителя, докато той обяснява техниките за развитие на скритите способности у човека, и осъществяването на така наречените „ чудеса”в най-общ смисъл. Това е научно обяснение, което ви позволява да наблюдавате един опит, който е много близък до вашето разбиране и ви дава възможност да разберете законите, които контролират и управляват тези явления, онези неотменни природни закони стоящи зад проявите и събитията ,  признати и от науката и от парапсихологията.


Въпреки това, науката се стреми да открие истината за всичко случващо се и неговите причини в много тесен смисъл и от много материалистична гледна точка. Книгата е неотменно и категорично доказателство за всички онези, които се съмняват в съществуването на свръхестествените психични сили у човека и казва: „ Добре е да се съмнявате, но най-важното е съмнението да е позитивно, т.е. съмнение, което накрая води до вярата…и е добре да се търси, но по-важно е нашето търсене да е логично и концентрирано към целта, която е себеразвитието и трансцендирането на науката и знанието. Тъй като отрицателното съмнение, ако е дълбоко вкоренено,  е злокачествено заболяване, което ще убие всяко разбиране.

Съдържание