Медитация и съзерцание

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

„Медитация и съзерцание” е 45 – тата звезда в съзвездието от езотерични публикации на Арабски и Английски език, преведена и на Български и Руски език. Всички те са написани от Жозеф Б Маждалани / ЖБМ / и са публикувани от Обществото на Бялото Знание в Бейрут. Тя е третата книга излязла на английски език и се състои от 156 страници. „Медитация и съзерцание” разкрива техниките за вътрешна работа в две части: медитацията в първата и съзерцанието във втората. И двете разкриват пътя за вътрешна работа и самоусъвършенстване чрез разширяване на съзнанието, анализа на съзнанието и неговото тълкувание. Тъй като съзнанието е вибрационно по своята природа, то действа, реагира и взаимодейства с други подобни вибрации, създавайки хармонично състояние на осъзнаване на всяко ниво…в зависимост от състоянието и намерението на съответния индивид.

 „Медитация и съзерцание” разяснява, че в езотеричната практика медитацията е незавършена без съзерцанието, а съзерцанието безрезултатно без медитацията, съзерцанието представлява анализа и тълкуването на онова, което сте видели и усетили в медитация. Читателят ще открие в тази книга техниките за съзерцание и как да стане свръх чувствителен и приемащ вибрациите и космичните импулси. Това би могло да обясни защо резултатите от медитация са безкрайни както и процеса на делене на клетката! Медитацията е твърде обширно понятие, за да бъде описано в книга. Тя включва безкрайни аспекти на значението си, някои , от които могат да изглеждат твърде преувеличени за непосветения. И все пак книгата разглежда всички нива с достъпни термини и доказва, че медитацията е първостепенна цел за онези, които се стремят към себеразвитие, което е вътрешно търсене на знания, чукане на вратата на Аза, за да се премине и отвъд него…навлизането в по-дълбока медитация е гмуркане в непознатото, за да го опознаем.

Книгата обяснява самото изкуство на знанието, как да бъдете концентрирани и в същото време спокойни, което е излаз към науката на съзнанието. Медитацията е инфраструктурата на Езотеричната наука, както и крайпътен камък на всяка окултна и мистична наука. Изключителното в тази книга е нейният широк обхват, тя е адресирана към всякакви търсачи, независимо дали желаят вътрешен мир и духовна храна или търсят отговори на свои въпроси чрез медитацията или пък просветление в новите идеи, придобиване на нови сили чрез по-интензивните вибрации или телепатия, ясновидство и психични сили известни като екстрасензорни способности. Книгата дава ценни съвети относно Мантрите и Чакрите, които да напътстват кандидата по медитативния му път. Тя доразвива информацията за подготвителните етапи, регалиите за медитация и начина на живот и действие в ежедневието…дава  систематична процедура, която да се следва и предлага голямо разнообразие от медитативни упражнения и техники. Отделна глава е посветена на ролята на инструктора, който ще ръководи и контролира вътрешното развитие. В „Медитация и съзерцание” се обяснява как по време на напредналите стадии инструктурът ръководи ученика в събуждането на скритите психични способности у него, как да ги насочи чрез ментала си и да предава „ интуитивни идеи”…да постига „ невидим контакт”…да практикува „дистанционно лечение”…да изпраща  „невидима помощ”…да осъществява „астрални пътувания”и други забележителни опитности. Всичко това се прави без да пречи ни най-малко на ежедневните бизнес ангажименти. Даже напротив, практикуването на медитация би подобрило и постиженията в бизнеса.

Книгата осветлява читателите в своите провокиращи мисълта обяснения и примери за това, което истинските духовни адепти могат да постигнат с помощта на професионална медитация. Тя предава свещеното знание, което духовните учители са преподавали в течение на векове – телепатията, предаването на мисли на разстояние, чудодейно лечение, припомняне на минали животи, четенето на невидими ръкописи, достъп до Акашовите записи и Космическите хроники, присъствие на две места едновременно, връзка с нематериалните планове, хранене с Прана, Самадхи, Нирвана и други постижения във висшите нива на медитация.

Ясно се забелязва, че авторът е овладял разликата между интелигентност и интелект, индукция и анализ, езотериката и ментала, впечатленията на съзнанието и тяхната интерпретация, и между медитативните пулсации и мислите по време на съзерцание, хармонизирайки тези дуалности в единен процес на вътрешно развитие и израстване на човешкото същество, обхващащ всички страни на живота.

Освен това, книгата е толкова поучителна и разбираема, че човек може да се окаже нетърпелив да направи езотеричната наука на медитацията и съзерцанието, част от живота си.

От само себе си се разбира, че това подробно ръководство се превърна в обект на изследване от учени, мозъчни изследователи, духовни учители и йога училища за да развиват своите новаторски техники. В същото време то е перфектен наръчник, спътник за стремящия се, който просто търси да развива изкуството на медитация.
Затегнете колани, тази книга сама по себе си е достатъчна, за да ви издигне до големи висоти…

Съдържание