Пратеникът на Ерата на Водолея

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

„Пратеникът на Ерата на Водолея” разказва накратко как Посветените предават науката за бъдещето, езотериката, сега в тесни кръгове с тенденция да се създадат публични институции, които да преподават невидимите аспекти на човека, така както ги разбира езотериката, включително принципите на Свещената Истина и Вселенските Закони регулиращи живота на човека, който се явява оста на всичко. Най-накрая те ще се появят открито пред цялата общественост за обнародване и разкриване на съществуващите реалности, доказвайки, че Посветените са истинските учени на бъдещето. Едновременно, компактна и представител на своя идеал, тази книга носи безпрецедентен достъп до чертите на идеалния човек – Посветеният – като оста на епохата на Водолея.

Въпреки, че е предназначена за избрани и утвърдени кандидати, тази книга ще предизвика интерес у различни последователи на вътрешния път за развитие, които се стремят да подобрят живота си чрез напредничавия метод на себеразвитието. А на онези, които са се спуснали в мистично или духовно приключение с определен водач или група, „Пратеникът на Ерата на Водолея” ще говори на висок глас, като им помага да развият своето духовно разпознаване и оценка за автентичността и ефикасността на пътя и водачите, които следват.

Струва си да споменем, че „Пратеникът на Ерата на Водолея” посочва Медитацията като инструмент за бъдещия Посветен, за да се настрои към по-високите нива на по-фини вибрации и към получаването на Прана с цел подхранване на двете по-фини обвивки на съзнанието и тялото, които могат да се разгърнат и да събудят различни нива на съзнание и техните относителни превозни средства или фините компоненти. Книгата хвърля светлина и върху Мантрите, друг основен инструмент, който варира според нивото и целта на медитацията, която се практикува. Правилното интониране на мантрата помага на Посветения да се настрои към по-висшите планове и просветлените същества от Божествения свят, което му помага да осъществи мисията си. Всичко това допълва подробната методология дадена от предходната книга на същия автор – „ Медитация и съзерцание.” Книгата разяснява, че “епохата на Водолея” ще подготви стремящия се  и ще ускори неговото разгръщане и развитие, тъй като еволюцията на ума, в езотеричната работа, е напълно свързана с развитието на „ Аза”, подчертаваме отново, че “самостоятелността е задължителна, и доверието в самия себе си е наложително, и самопознанието е лична работа “. В съответствие с други свои публикации, Mаждалани насочва отново търсачите към факта, че вътрешната промяна на нивото на индивида е (магическия) начин, който ще доведе до истинска социална и глобална промяна около него. И, чрез разтваряне на негативните елементи спящи в психиката и настройване към вътрешните добродетели на “Посветеният на епохата на Водолея”, търсачите съзнателно работят за създаването на “епохата на Водолея” в себе си, и по този начин реализират бъдещето в съзнателното “сега”.

Нито педантичен, нито религиозен, “посветеният на епохата на Водолея”,не проповядва, нито,  прави шоу и демонстрация … той просто показва пълен (вътрешен и външен) начин на живот, който се налага с появата на епохата на Водолея. Той осигурява на човечеството убедителна представа за много неща, които не са били известни до днес, разкривайки нашироко вътрешното значение на мисията на Новата епоха, и илюстрирайки архитектурата на “пирамидите на развитие” … които не са предназначени за фанатиците и традиционалистите, а с единствената цел да се помогне на подготовката на търсещите за по-широко разбиране на миналото и бъдещето, заедно с ролята на живота или мисията, която  те могат да предприемат.

Книгата е заредена с необходимите факти за да ръководи търсачите и бъдещите инициирани, докато постигането стане най-важната задача на търсещия, по пътя на личната отговорност, самоувереността и самостоятелното развитие … Тя подчертава, че “колкото повече се отваря умът  ни и практикуваме правилните мисли, толкова по-високо ще издигнем и разширим съзнанието си. Това потвърждава, че умът е съзнание в експериментиране, и че разгръщането му следователно води до развитието на съзнанието. “

„Пратеникът на Ерата на Водолея” е посветена от автора на бъдещите Инициирани в идващата Нова Ера. Докато предишните езотерични публикации очертаваха пътя на самостоятелно развитие, тази книга е за пътя към майсторство (скритите принципи на “Раджа Йога” на практика). Тя е основополагаща за тези, които не само ще осъзнаят истинския си потенциал, но се стремят да го реализират в най-голяма степен.

На този етап, можем да се запитаме, дали широкообхватните послания на тази книга биха имали  същото това поучително въздействие, ако авторът не ги прилагаше в собствения си живот и ежедневните си езотерични обучения … Само онези, които последователно са въплащавали качествата на Посветения в  живота си, са в състояние да се настроят към струните на сърцето  на човечеството.
Докато по-високи езотерични откровения продължават да се предават от уста на уста, на достойните,  читателите могат да настроят тяхното разбиране със сърцето на  “посветеният на епохата на Водолея”, и да  медитират върху неизречените думи, скрити между редовете, за да бъдат едно  с Великите Майстори на мъдростта, чийто неотменен стремеж и мисия на Земята е издигане на човечеството.
И накрая, но не на последно място, “посветеният на епохата на Водолея” е човек на действието, а не на противодействието.

Съдържание