ЕЗОТЕРИКАТА КАТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА КОСМИЧНАТА МЪДРОСТ

Езотеричната наука винаги е била най-обширната и най-ясна наука за мъдростта. Това е единствената наука, която придружава човека от времето, когато за първи път той е осъзнал себе си.

Истина, която е станала опитност на много напреднали ученици е, че тази наука съществува не само на Земята, но и в другите космични планове…защото това е пътят до мъдростта и истината!

Където и да се намира човек, на Земята или отвъд нея, инкарниран или неинкарниран, той е задължен да изучи тази наука. Тя е най-божествената, защото е наука за ядрото, а не за периферията, наука за същността, а не за манифестирането – наука за мъдростта!

Това е единстевената наука, която се преподава на всички планове на съществуването. Тя е приложима в тези планове, защото тя е науката на невидимите компоненти на човешкото съзнание. Еволюцията на съзнанието на тези невидими компоненти е целта на човека на планетата Земя!

Пътят на съдбата се простира през времето и вселените,той започва вътре в човека и се разширява и издига до най-висшите планове – метафизичните светове – където човешката душа си е у дома, безгранична и безкрайна. Където и да се намира човек, пътят на съдбата се простира до там и по този път човекът изучава тази вътрешна наука, той продължава нататък и нататък , докато достигне целта – мъдростта на чистото знание, която е отвъд всяко знание.

Мъдреците и Владиците на Знанието са навсякъде по Земята и отвъд нея, просветлявайки човека със знанието, което го доближава до себепознанието и до пътя, който той трябва да поеме, за да достигне целта.