БЪДЕЩЕТО НА ЕЗОТЕРИКАТА

Не е преувеличение ако кажем, че Езотеричната наука ще приюти всички науки под крилото си. Знаците на това бъдеще все повече се манифестират, това лесно може да бъде прочетено в медицината, психологията, архитектурата и  математиката, в географията и историята, както и във всяка друга наука на земята.

Целта на Езотеричната наука не е да направи всички науки езотерични, целта е в бъдеще да има само една наука, която съдържа в себе си всички останали. Това може да бъде само Езотериката, защото това е цялостна наука за човека.

В близкото бъдеще, както вече споменахме, Езотеричната наука ще бъде откривана във всички области – научни и други, работейки отвътре с тези науки, регулирайки ги и разкривайки истинската им същност.

В далечно бъдеще, Езотеричната наука ще е включила всички останали науки и ще бъде науката във всички училища и университети, не само защото това е науката за човека, но защото това е науката за вселената чрез човека.

Днес ние вече виждаме този човек, търсещ да разкрие тайните, повече отвсякога. Изглежда, че човекът вече е отегчен от настоящето и уморен от материята, което му пречи да достигне по-високи измерения и реалности отвъд!

И ето, че идва Езотеричната наука, за да даде всички отговори, и на онзи, който търси ще му се даде. Езотеричната наука ще разкрие Истината чрез пътя на мъдростта и това, което в миналото е било право само на малцина избрани сега ще бъде достояние на всички.

Нека Божественото Провидение  благослови и  води онези, които съзнателно търсят ИСТИНАТА ЗА ЧОВЕКА!