ЦЕЛТА НА ЕЗОТЕРИКАТА

Като се осланяме на предните параграфи, можем да кажем, че върховната цел на Езотеричната наука е единствено просветлението и развитието на човека. Мотивиращата сила е любовта на човека към ближния, целта му е осъществяването на Божествения план. Когато Земята завърши своята мисия, човекът, който не е достигнал цялостност на съзнанието ще бъде прехвърлен на нова планета, за да получи интензивно обучение по себепознание. Това обучение ще бъде по-различно. То ще бъде строго и човекът няма да има свободен избор /свободна воля/, с която разполага тук и сега! Там изучаването на Езотеричната наука ще бъде задължително и тъй като, той е злоупотребил със свободната си воля, нищо чудно животът му да бъде изпълнен с болка и страдание.

Целта на Езотеричната наука е, отново и отново, да доведе човека до самоосъзнаване, което е  знанието за Истината на всичко, което е.

Очевидно, затова Езотеричната наука е била опазена и е продължила да се развива и разпространява. Тя е обхванала всички области и сектори – от атома, като най-малка частица, до Космоса като най-голямата част и ще продължава да се разпространява, докато човекът овладее пълното знание за Себе си, пълната си себереализация.

Тогава, и само тогава, Езотеричната наука ще е изпълнила мисията си и осъществила целта си – Съзнание в Еволюция и Еволюция на Съзнанието!