ЕЗОТЕРИЧНИЯТ МЕТОД

„Най-добрата и важна наука е онази, която може да бъде практически прилагана, и която, чрез практическото приложение ще доведе човека до развитие. Няма полза от наука или философия, която се базира само на теория и не води практически до човешкото развитие.“

Това е стара мисъл, приписвана на един от древните мъдреци. Тя обобщава Езотеричния метод, който се основава на практическото приложение и по-точно на принципите и знанието, които водят човека към себеразвитие и разширяване на съзнанието.

Макар че, Езотеричният метод се основава на основните Закони и Принципи, той се прилага по желание и не е тясно дефиниран. Индивидът може да си изготви план по свое желание и да следва метода, който той избира. Единственото изискване е той да се съобразява с основните принципи и закони на Езотеричния Път. Това може да се обобщи в три думи:

ЛЮБОВ,ОСЪЗНАВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ.

Ако трябва да анализираме или да изследваме тези три принципа ще открием, че те са част от и обхващат всичко в човешкия живот.  Чрез тях човекът се усъвършенства и става цялостен.

Колкото повече той прилага тези техники, неговото съзнание се разширява и развива. Езотеричният метод е практически приложим начин на живот / модус оперенди/. Той е цялостен и завършен.