ЕЗОТЕРИКАТА СРЕЩУ ПАРАПСИХОЛОГИЯТА

Парапсихологията и Езотериката не са свързани помежду си, както понякога се смята.  Те може да имат някои сходства, но в много неща те се различават.

Парапсихологията е само един опит от страна на някои психолози, да отидат отвъд егото на индивида, да осветлят мистериозните му вътрешни сили и способности.

Парапсихологията е небалансирана наука. Тя се занимава само с част от човешките измерения и не обхваща дори и тях изцяло. Тя все още не знае как функционират физичните сили в човека. Тя само признава тяхното манифестиране.

Езотеричната наука е цялостна наука. Тя започва с човешките измерения / след като е изучила физическото/ и продължава към духовното. Еволюцията на съзнанието е целта на Езотеричния човек и той постоянно търси да усъвършенства себе си и живота си.

Разумният човек лесно ще открие разликите между Езотериката и Парапсихологията, дори и преди да е имал опитност по „Езотеричния път”.