ПРЕДИМСТВА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗОТЕРИКАТА

Езотеричната наука  не е обща информация, тя не е теоретична философия, която може да бъде прочетена и изучавана и после изхвърлена по желание. Тя е начин на живот, който води ученика към пълното осъзнаване и развитие, към по-висока интелигентност и разкриването на менталните измерения…и като добавка към това, отключването на вътрешните сили.

Практическото приложение на знанието служи за развитие на съзнанието на ученика. Това означава отваряне към ново разширено съзнание и използването на интелекта, за анализиране, разграничаване и достигането до изводи. То ще събуди и усъвършенства вътрешните способности на човека и ще го накара да работи по един по-организиран и дисциплиниран начин, който ще му спести много време. Тези и други облаги ще бъдат на разположение на ученика, който поеме по „Езотеричния път” в своя практически живот.