ПЪТЕШЕСТВИЕ СРЕД ПЛЕМЕНАТА НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

„Пътешествие сред племената на недостатъците” е 43 тата публикация в арабската серия от изданията на Езотеричната наука / науката за вътрешния човек , съставена от Д-р Жозеф Б. Маждалани. Тази книга е публикувана от Обществото на Приятелите на Бялото знание в Бейрут.

Книгата разглежда човешкото същество в мистична дълбочина, изпълнена с възхищение от това велико съществуване и върховно творение…но изобразява реалистично колко далеч е човекът от разбирането на тази истина…Нашето познание за това велико същество не представлява и десет процента от цялостната истина дори в най-високата му оценка – в съответствие със съвременната научна статистика за максималния процент активни мозъчни клетки – това е, което  отговаря  на нашата съвременна възможност за възприятие и съответства и на процента на слънчевата активност на земята!

Може би най-важното в тази вълнуваща, разкриваща и уникална книга е, че тя повдига безпрецедентна тема, недостатъците на психиката или негативите на светския аз, който не оперира отвъд сетивата и допринася за човешкото неведение!

„ Пътешествие сред племената на недостатъците” хвърля достатъчно светлина върху онова, което затъмнява нашето осъзнаване спящо в сърцевината на психиката и така човек действа понякога осъзнато и друг път неосъзнато. Индивидът понякога може да има печални угризения за действията си или пък да ги пренебрегва и да заобикаля резултатите от тях, в което се крие и опасността от липсата на разкаяние, безразличието и лукавостта…причиняващи натрупването на лишения и страдания в нечий живот, без да се осъзнава причината стояща зад тях…Това подбужда мислещия човек да се запита: „ Дали страданието / когато е необходимо /  е естествен и есенциален процес на изглаждане на човешката същност, за да бъде тя по-светла и по-блестяща?!”

Това е „ Пътешествие сред племената на недостатъците”…, които са скрити в низшия аспект на светския Аз, понякога отвъд обсега на осъзнаването. Как да открием тези негативи? Как да се уверим в тяхното съществуване и да работим за премахването им, или по-точно да ги заменим с положителните качества?!

Книгата разказва действителна житейска история с двете и страни: практическият ежедневен живот и интуитивните прозрения; две страни, които се различават и са далеч една от друга и всяка оперира самостоятелно, всяка една неосъзната и неинтересуваща се от другата, пренебрегвайки факта, че целта е да се сближат и съединят двете, тъй като целта е да се премахнат противоречията помежду им ако човекът наистина желае да поправи своето поведение и да избегне страховете, неприятностите и превратностите на времето – тревогата за бъдещето.

Казано с простички думи, книгата показва в прецизни детайли една честна борба между низшия Аз и висшия Аз, илюстрирайки я в ясни житейски ситуации и практическото ежедневие. Така, читателят ще се озове пред огледало, отразяващо онова, което е съпоставимо с неговия собствен живот. Той ще открие ситуации, които се повтарят и в неговото ежедневие и може да ги ползва като пътеводител, за да издигне стандарта на собствения си живот, кариера и дейности на едно по-високо ниво.Това ще разшири перспективата и възприятията му до един по-широк мисловен хоризонт…така, че той евентуално би могъл да разкрие факта, че Езотеричната Наука е и постепенно зискан, осъзнат и прекрасен начин на живот, достоен за подражание.

Целта на Езотеричната Наука е постепенно да разкрие скритото в човешкия живот знание – знание, което е толкова обширно за да може да бъде измерено – и все пак, чрез ежедневно осъзнаване бихме могли да достигнем до неговите дълбочини.

Единствено съзнанието / действеното осъзнаване / може да долови съдържанието на подсъзнанието в нормално състояние, и книгата го обяснява и добавя красноречиво, вдъхновена от изкуството и украсено с визуални примери и поетична прелест, обяснява принципа състоящ се от четири стълба и свързаните с тях роли, непознати като техники но известни като понятия: Медитация, Концентрация, Съзерцание и Приложение / практическо приложение включващо и съответните резултати /.

Така ние се вслушваме в Учителя изясняващ тези техники достъпно и разбираемо, както следва:

„ Учи се на изкуството на Медитацията от нещастно влюбения очакващ вечната среща с неговата възлюбена, държащ образа и в своя ум, постоянно в своя живот, без ни най-малко усилие или концентрация от негова страна, тъй като той безгранично копнее за нея отвъд мисъл, концентрация и осъзнаване.

Учи се на изкуството на Концентрацията от сръчния майстор, който успява да сглоби от няколко елемента най-прецизното творение  или прекрасен шедьовър, със своите две ръце. Тъй като, визуализирайки крайната си цел в своя ум, той изостря и насища своята концентрация.

Научи се на изкуството на Съзерцанието от виртуозния музикант, който е вдъхновен от мелодията на планетите и звездите, след това той съзерцава размерите на тези мелодии, тяхното значение и онова, което е скрито между самите ноти, между звезда и планета.

И изучавай изкуството на Приложението от една мравчица носеща сламка на гърба си, преодоляваща голямо разстояние до своята дупчица, за да подслони своето потомство пред зимата. Нейното постоянство в работата е най-възвишения пример, който може да вдъхнови човека в неговата работа и обучение. Това е кулминационната точка на осъзнаването в познанието.”

Така човек се разгръща към подсъзнанието си и установява, че се е създала връзка между външното съзнание и подсъзнанието му или вътрешното съзнание. Негова е отговорността да засили тази връзка чрез светлината на натрупаната практическа мъдрост. Защото мъдростта е придобиване, а придобиването е действителното приложение…и отбелязваме, че истината няма почивка, нито прави компромиси или лесни преценки, иначе не би била истина.

Така, че ако човек вижда своите недостатъци с наистина отворени очи, негативите автоматично ще отслабнат и ще се предадат пред светлината на осъзнаването. Тъй като невежеството е вътрешна тъмнина, а тъмнината е единствената храна за негативите, както и убежището на всяко лошо поведение.

Това е една хуманна по природа книга и превъзхождаща всичко по цел; тя се обръща към живота на човека по един практически, мотивиращ и просветляващ начин.

Съдържание