НАУКАТА НА ЦИФРИТЕ И ТАЙНАТА НА НУЛАТА

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

Една разбираема книга, по една обширна тема, за търсещия читател, за онова което е скрито от очите и ясно за вътрешното зрение!

Цифри и числа, уравнения и фигури…Всички те се основавт на една тайна, тайната на нулата! От нея произлязоха цифрите и всички числа, към нея те се връщат и се разтварят там…Каква е тази велика тайна?!

Каква е връзката на съществуването на цифрите със святостта на нулата?!

И дори каква е връзката между цифрите и творението?!

Къде се намират цифрите в индивида…в коя част…и каква е функцията им?!

Съдържание