ЕЗОТЕРИКАТА И МЕТАФИЗИКАТА

В далечното минало не е имало обособени науки – физиката, химията, психологията, медицината, науката за атома, астрономията, и др., не са съществували самостоятелно. Учебният план на древните школи не е позволявал да се изучава медицина без архитектура и астрономия в допълнение. Те са смятали, че „Науката за човека” /Езотериката/ е обединена наука, която включва знанието от всички науки.

С времето физичните науки набират скорост и метафизиката е избутана на заден план. Това забавя развитието на съзнанието и човекът изгубва посоката към истинския път на усъвършенстване. В резултат, много голяма част от човешките мозъчни клетки заспиват или спират да функционират, те стават безсъзнателни и пътищата към по-дълбоко съзнание се блокират по този начин.

След това, възможността на човешкото същество да разбере древната Наука за човека силно намаляла. За да му бъде помогнато е бил въведен нов метод. Човекът е трябвало да изучава една или две различни науки всеки път, когато е бил отново инкарниран. По този начин се е давало възможност на съзнанието му евентуално да се разгръща, водейки го стъпка по стъпка и подготвяйки го  да разбере / в цялостност / „ Науката на човека”. Чак след това всичките негови мозъчни клетки  биха могли да се възстановят. И човекът би могъл да стане цялостен или една маса от активно съзнание – както Езотериката се надява да стане човечеството.

ЕЗОТЕРИКАТА СРЕЩУ ПАРАПСИХОЛОГИЯТА

Парапсихологията и Езотериката не са свързани помежду си, както понякога се смята.  Те може да имат някои сходства, но в много неща те се различават.

Парапсихологията е само един опит от страна на някои психолози, да отидат отвъд егото на индивида, да осветлят мистериозните му вътрешни сили и способности.

Парапсихологията е небалансирана наука. Тя се занимава само с част от човешките измерения и не обхваща дори и тях изцяло. Тя все още не знае как функционират физичните сили в човека. Тя само признава тяхното манифестиране.

Езотеричната наука е цялостна наука. Тя започва с човешките измерения / след като е изучила физическото/ и продължава към духовното. Еволюцията на съзнанието е целта на Езотеричния човек и той постоянно търси да усъвършенства себе си и живота си.

Разумният човек лесно ще открие разликите между Езотериката и Парапсихологията, дори и преди да е имал опитност по „Езотеричния път”.

ПРЕДИМСТВА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗОТЕРИКАТА

Езотеричната наука  не е обща информация, тя не е теоретична философия, която може да бъде прочетена и изучавана и после изхвърлена по желание. Тя е начин на живот, който води ученика към пълното осъзнаване и развитие, към по-висока интелигентност и разкриването на менталните измерения…и като добавка към това, отключването на вътрешните сили.

Практическото приложение на знанието служи за развитие на съзнанието на ученика. Това означава отваряне към ново разширено съзнание и използването на интелекта, за анализиране, разграничаване и достигането до изводи. То ще събуди и усъвършенства вътрешните способности на човека и ще го накара да работи по един по-организиран и дисциплиниран начин, който ще му спести много време. Тези и други облаги ще бъдат на разположение на ученика, който поеме по „Езотеричния път” в своя практически живот.

ЕЗОТЕРИЧНИЯТ МЕТОД

„Най-добрата и важна наука е онази, която може да бъде практически прилагана, и която, чрез практическото приложение ще доведе човека до развитие. Няма полза от наука или философия, която се базира само на теория и не води практически до човешкото развитие.“

Това е стара мисъл, приписвана на един от древните мъдреци. Тя обобщава Езотеричния метод, който се основава на практическото приложение и по-точно на принципите и знанието, които водят човека към себеразвитие и разширяване на съзнанието.

Макар че, Езотеричният метод се основава на основните Закони и Принципи, той се прилага по желание и не е тясно дефиниран. Индивидът може да си изготви план по свое желание и да следва метода, който той избира. Единственото изискване е той да се съобразява с основните принципи и закони на Езотеричния Път. Това може да се обобщи в три думи:

ЛЮБОВ,ОСЪЗНАВАНЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ.

Ако трябва да анализираме или да изследваме тези три принципа ще открием, че те са част от и обхващат всичко в човешкия живот.  Чрез тях човекът се усъвършенства и става цялостен.

Колкото повече той прилага тези техники, неговото съзнание се разширява и развива. Езотеричният метод е практически приложим начин на живот / модус оперенди/. Той е цялостен и завършен.