ЗАПОЗНАЙ СЕ СЪС СВОЯТА ПАМЕТ

Ж.Б.Маждалани (JBM)

Съдържание

Книгата обяснява, че паметта, която действа и взаимодейства в нас е по-обширна и отвъд нашето сегашно познание за нея. Тя има различни степени, нива, възможности и измерения на съзнанието, нейните способности еволюират с времето. Тук, паметта е дефинирана като развита, активна и организирана част от нашето съзнание, тоест онази част, която е най-концентрирана и осъзната в сферата на съзнателното на човешкия ум. Това доказва, че степента на способността на мозъка да запази знания съответства на степента на съзнанието да се разгръща и еволюира. Книгата също така посочва корените на паметта, нейната природа, причините за разликите в качеството й от един индивид на друг и също така значението на връзката й с умствената концентрация.


В допълнение, се разглеждат различните видове памет, които са свързани помежду си и са присъщи на всеки човек. Тя представя изискванията за стимулиране на дейността на паметта, и завършва с няколко практически упражнения, които позволяват на читателите, особено ученици и студенти,  да укрепят своята памет. Независимо от факта, че паметта е от физически материален характер, тя представлява първата стъпка по стълбата на придобиване на скритото езотерично познание в рамките на човешката същност. Защото тя е като един малък прозорец, през който човек може да надникне в мистериозния характер на съществуването. Пътят на себеусъвършенстване и разгръщането на човешкото съзнание произтича от самата памет. Той прогресира в осъзнаване, разширява се и надхвърля границите на един вид памет, за този, който успее, докато се активират познания във всички нейни разклонения! Тогава може да се провери твърдението на Платон, че „Знанието е спомен“

Съдържание